Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 15.07-22.07.2019

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 15.07-22.07.2019

Autor: KPMG w Polsce

  • Ochrona interesów podatnika: Ustawa dotycząca zatorów wprowadza też zmiany w podatkach
  • CIT: Usługi zarządzania kategoriami zakupowymi a art. 15e ustawy CIT
  • PIT: Zmiana stawek podatku PIT
  • VAT: Kradzież towarów nie pozbawia prawa do odliczenia
  • Pozostałe zagadnienia: Koszt usług niematerialnych poniesionych w ramach działalności strefowej

Ochrona interesów podatnika: Ustawa dotycząca zatorów wprowadza też zmiany w podatkach
Przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych wprowadzi m.in. kilka zmian dotyczących podatków. Najwięksi podatnicy będą zobowiązani do raportowania swoich praktyk płatniczych, a firmy, które nie dostaną zapłaty na czas, będą mogły korzystać z ulgi na złe długi w podatkach dochodowych PIT i CIT.
Kluczową zmianą podatkową, która zostanie wprowadzona z początkiem 2020 r., będą nowe przepisy mające na celu rozpoznawanie w PIT i CIT skutków tzw. złych długów oraz ulgi na złe długi. Mechanizm ma być zbliżony do tego funkcjonującego w podatku VAT.

CIT: Usługi zarządzania kategoriami zakupowymi a art. 15e ustawy CIT
W wyroku z dnia 18 lipca 2019 r. (sygnatura akt III SA/Wa 2655/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że usługi wsparcia w zakupach, obejmujące zarządzenie kategoriami zakupowymi, kontaktami i relacjami stanowią usługi zarządzania. W efekcie koszty tych usług podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ustawy o CIT. W ocenie sądu, koszty te nie są również bezpośrednio związane ze świadczeniem usług lub wytworzeniem towaru. Związek przedmiotowych usług ze świadczeniem usług lub wytworzeniem towarów jest jedynie pośredni.

PIT: Zmiana stawek podatku PIT
W dniu 16 lipca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% oraz obniżenia kosztów pracy poprzez co najmniej dwukrotne podniesienie wysokości kosztów uzyskania przychodów pracowników. Po zmianach w praktyce skala podatkowa będzie się składała z 4 stawek – z uwzględnieniem stawki zerowej i tzw. daniny solidarnościowej. Reforma stanowi kolejny krok w kierunku zmniejszenia klina podatkowego, czyli różnicy między tym, co pracownik dostaje „na rękę” a kwotą, którą na jego zatrudnienie musi przeznaczyć pracodawca.

VAT: Kradzież towarów nie pozbawia prawa do odliczenia
Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z dnia 17 lipca 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 143/19), w przypadku kradzieży towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży za granicę, spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT. Jak wskazał WSA, skoro wskutek kradzieży nie ma możliwości odsprzedaży towarów poza terytorium kraju, dochodzi do zmiany kwalifikacji transakcji po stronie spółki – transakcja realizuje się na terenie Polski. W konsekwencji, nie można odmówić prawa do odliczenia argumentując, iż nabycie skradzionych towarów ma bezpośredni związek ze sprzedażą opodatkowaną poza Polską. Ograniczenie prawa do odliczenia VAT ze względu na kradzież, która jest zdarzeniem mającym charakter losowy naruszałoby bowiem zasadę neutralności VAT.

Pozostałe zagadnienia: Koszt usług niematerialnych poniesionych w ramach działalności strefowej
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 16 lipca 2019 r. (sygn. akt I SA/Wr 356/19) zwrócił uwagę, iż przy kalkulacji kosztów podlegających wyłączeniu z kosztów podatkowych na podstawie art. 15e ustawy o CIT nie uwzględnia się kosztów usług niematerialnych poniesionych w ramach działalności strefowej. Obliczając dochód podlegający opodatkowaniu, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o CIT, nie uwzględnia się dochodów uzyskiwanych w ramach działalności prowadzonej w SSE. Do odpowiedniego stosowania ww. przepisu zobowiązuje art. 15e ust. 4 ustawy o CIT.