Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia 02.11 – 09.11.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia 02.11 – 09.11.2020

Autor: KPMG w Polsce

  • 10 działań antykryzysowych dla firm
  • Początek konsultacji społecznych w sprawie faktur uproszczonych
  • Umorzona kwota subwencji z PFR podlega opodatkowaniu
  • Prace nad branżową tarczą antykryzysową
  • Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
  • TSUE zbada polskie przepisy o zwolnieniu z akcyzy importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw
  • Nowe formularze w podatku PIT

10 działań antykryzysowych dla firm

6 listopada 2020 r. Prezes Rady Ministrów ogłosił szczegóły zapowiadanych wcześniej  działań, które mają pomóc w walce z gospodarczymi skutkami pandemii.

Nowe rozwiązania skierowane będą w szczególności do branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami epidemicznymi. Dla branż dotkniętych restrykcjami przewidziano: dofinansowanie kosztów stałych dla małych i średnich przedsiębiorstw, umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw pod warunkiem skumulowanego spadku przychodów od marca 2020 r. do marca 2021 r. o co najmniej 30 proc., przedłużenie zasiłku postojowego oraz zwolnienie ze składek ZUS. Wszystkie branże skorzystać będą mogły natomiast z pożyczek długoterminowych z gwarancją oraz z dofinansowania zatrudnienia. Termin składania wniosków o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR dla dużych firm zostanie wydłużony do 31 marca 2021 r., a środki będą mogły być wypłacane do 31 czerwca 2021 r.

Początek konsultacji społecznych w sprawie faktur uproszczonych

4 listopada 2020 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło konsultacje przepisów dotyczących faktur uproszczonych. W ramach konsultacji Ministerstwo proponuje zmiany w wyniku, których paragon fiskalny z numerem NIP nabywcy do kwoty 450 zł nie będzie uznawany za fakturę uproszczoną. Zmiana polegać ma na wprowadzeniu dodatkowej obligatoryjnej informacji do faktur uproszczonych, tak żeby za fakturę taką uznany mógł być dokument, który zawiera również dane nabywcy: nazwę (imię i nazwisko) oraz adres nabywcy. Po wprowadzeniu zmian nabywca mógłby domagać się wystawienia pełnej faktury do takiego paragonu i otrzymać fakturę zbiorczą do takich paragonów. Sprzedawca nie musiałby z kolei raportować w JPK_VAT wystawionych paragonów z NIP do kwoty 450 zł. Ministerstwo tłumaczy, że zmiany podyktowane są próbami wyjścia na przeciw postulatom zgłaszanym przez organizacje branżowe oraz faktem, że rozwój pandemii w Polsce utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej. 

Umorzona kwota subwencji z PFR podlega opodatkowaniu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 30 października 2020 r. (sygnatura 0115-KDIT3.4011.434.2020.3.AWO) uznał, że dla celów podatku dochodowego pomoc z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju traktowana jest tak jak pożyczka. W efekcie, o ile samo wsparcie nie stanowi dla wnioskodawcy przychodu opodatkowanego PIT, o tyle już jego umorzenie podlega opodatkowaniu. Rozstrzygnięcie to sprzeczne jest ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, które jeszcze kilka miesięcy temu dawało nadzieję na zwolnienie z podatku i informowało, że wspólnie z PFR pracuje nad rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorców.

Prace nad tzw. branżową tarczą antykryzysową

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. branżowej tarczy antykryzysowej).  Projekt przewiduje zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020 r., jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców oraz zawieszenie opłaty targowej w 2021 r.

Pomoc przyznana będzie przedsiębiorcom posiadającym na dzień 30 września jako przeważający jeden z 25 wskazanych kodów PKD (branże takie jak: gastronomia, rozrywka, targi, fotografia, wesela, wellness), którzy wykażą, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r. Wnioski o otrzymanie świadczenia postojowego lub dotacji będzie można składać do 30 czerwca 2021 r. Jeżeli okaże się, że przedsiębiorca opłacił już składki ZUS za listopad 2020 r., będzie mógł ubiegać się o ich zwrot.

Tarcza branżowa jest obecnie przedmiotem prac w Sejmie.

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Zmiany mają na celu dostosowanie dotychczas obowiązującego rozporządzenia do nowej unijnej Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów oraz Państwowej Klasyfikacji Wyrobów i Usług 2015 w zakresie usług oraz niektórych towarów.

Projekt uchyla również przepisy dotyczące rozpoczęcia ewidencjonowania przy zastosowaniu co najmniej 1/5 liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w związku ze zmianą art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, który nie przewiduje już obowiązku zgłaszania przez podatnika do urzędu skarbowego liczby kas rejestrujących przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

Planowany termin wejścia rozporządzenia w życie to 1 stycznia 2021 r.

TSUE zbada polskie przepisy o zwolnieniu z akcyzy importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw

30 października 2020 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciw Polsce sprawy dotyczącej zwolnienia z podatku akcyzowego importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw.

Zdaniem Komisji Europejskiej polskie przepisy w tym zakresie nie są dostosowane do prawa Unii Europejskiej.

W ocenie Komisji Europejskiej naruszenie prawa UE wynika z faktu, że polskie przepisy nie przewidują możliwości zwrotu akcyzy zapłaconej z tytułu importu alkoholu etylowego wykorzystanego do produkcji leków po jej zapłaceniu.

Nowe formularze w podatku PIT

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie przewidujące zmianę części formularzy dla podatku PIT. Zmiany dotyczą wzorów PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11. Ministerstwo Finansów wskazuje, że modyfikacje odnoszą się bezpośrednio do zmian ustawowych. Poza zmianami ustawowymi, nowe wersje wzorów uwzględniają również inne nowe przepisy, głównie te wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

Zmienione formularze mają zastosowanie do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r. Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 18 listopada br.