Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii
Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 23.11 – 30.11.2020

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 23.11 – 30.11.2020

Autor: KPMG w Polsce

  • Kolejne zawieszenie nowych zasad poboru podatku u źródła
  • Konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych zakończone
  • Protokół zmieniający umowę z Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
  • Tarcza finansowa 2.0
  • Powstanie System Informacji Finansowej
  • Estoński CIT oraz opodatkowanie CIT spółek komandytowych od 2021 r.
  • Opodatkowanie umów dzierżawy znaku towarowego

Kolejne zawieszenie nowych zasad poboru podatku u źródła

Ministerstwo Finansów pracuje nad rozporządzeniami zawieszającymi stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła w PIT i CIT do końca czerwca 2021 r. Zmiany przewidują zawieszenie przepisów, zgodnie z którymi płatnicy PIT i CIT wypłacający za granicę należności z tytułu niektórych usług niematerialnych (doradczych, prawnych, badania rynku, reklamowych), a także wynagrodzenia za licencje, odsetki czy dywidendy, w sytuacji kiedy wypłaty te przekraczają limit 2 mln zł, zobowiązani są najpierw uregulować podatek u źródła według stawki krajowej, a dopiero później mogą ubiegać się o zwrot ewentualnej nadpłaty (mechanizm „pay and refund”). Wejście w życie opisanych przepisów było już kilkakrotnie zawieszane rozporządzeniami wydawanymi przez Ministerstwo Finansów. Aktualne odroczenie obowiązuje do końca 2020 r. W tym czasie miała wejść w życie nowelizacja ustaw o PIT i CIT, która złagodziłaby zasady poboru podatku u źródła. Obecnie Ministerstwo Finansów informuje, że nowelizacja ustaw w tym zakresie zostanie przyjęta w 2021 r.

Konsultacje podatkowe dotyczące faktur uproszczonych zakończone

23 listopada 2020 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o zakończeniu konsultacji podatkowych dotyczących ewentualnych zmian w zakresie uznania paragonów fiskalnych za faktury uproszczone. W wyniku konsultacji podatkowych podjęto decyzje o nieprocedowaniu zmian w fakturach uproszonych. W tym zakresie stosować należy wytyczne sformułowane w objaśnieniach podatkowych z 16 października 2020 r. Ministerstwo poinformowało również, że trwają prace legislacyjne, które pozwolą podatnikom na niewykazywanie odrębnie w nowym JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) podstawy opodatkowania i podatku należnego, wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone do 30 czerwca 2021 r.

Protokół zmieniający umowę z Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

29 października 2020 r. podpisany został protokół o zmianie Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Protokół zawiera m.in.: wprowadzenie klauzuli transparentnego podmiotu, wdrożenie ogólnej klauzuli umownej przeciwko unikaniu opodatkowania (PPT), wprowadzenie klauzuli nieruchomościowej, nowe przepisy dotyczące stałego zakładu („permanent establishment”), wdrożenie klauzuli transparentnego podmiotu, rozbudowanie zasad ustalania rezydencji podatkowej osób innych niż osoby fizyczne posiadające podwójną rezydencję podatkową.

Tarcza finansowa 2.0

26 listopada 2020 r. premier Mateusz Morawiecki potwierdził, że Polski Fundusz Rozwoju kończy pracę nad tarczą finansową 2.0 dla małych i średnich firm. Jest to jeden z 10 instrumentów tzw. tarczy branżowej zaproponowanej przez rząd w ramach walki z epidemią koronawirusa. Wsparcie ma objąć 38 kodów PKD, chociaż lista ta może zostać rozszerzona. Wsparcie w ramach tarczy finansowej 2.0 zostało już notyfikowane Komisji Europejskiej. Przewidywany termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków to 15 stycznia 2021 r., będzie on jednak uzależniony od uzyskania zgody KE. Zgodnie z zapowiedziami, pomoc w ramach tarczy dla mikrofirm wynosić będzie łącznie ok. 3 mld zł, natomiast dla firm z sektora MŚP – łącznie ok 7 mld zł. Warunkiem uzyskania wsparcia będzie spadek obrotów o 30 proc. 

Powstanie System Informacji Finansowej

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej. Celem systemu ma być gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych, rachunkach w SKOK, rachunkach płatniczych w innych podmiotach, rachunkach papierów wartościowych, rachunkach zbiorczych wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi oraz umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych. Informacje uzyskane z systemu służyć będą realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury oraz różnego rodzaju służb, ułatwią one bowiem typowanie rachunków, które będą mogły być wykorzystywane do działalności przestępczej oraz lokalizowanie składników majątku w związku z postępowaniami prowadzonymi przez służby, sądy i innego rodzaju organy publiczne. Planowany termin przyjęcia projektu to I kwartał 2021 r.

Estoński CIT oraz opodatkowanie CIT spółek komandytowych od 2021 r.

30 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały ustawy o zmianach w podatkach dochodowych na 2021 r. (Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw). Nowe przepisy przede wszystkim nadają spółkom komandytowym oraz niektórym spółkom jawnym status podatników CIT, a także wprowadzają tzw. Estoński CIT, czyli opodatkowanie dochodów spółek kapitałowych w formie ryczałtu. Poza tym przepisy przewidują m.in. ograniczenie ulgi abolicyjnej oraz szereg innych zmian.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszym Tax Alercie pt. „Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2021 r.”

Opodatkowanie umów dzierżawy znaku towarowego

W interpretacji indywidualnej z dnia 24 listopada 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.701.2020.2.MD Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wypowiedział się w kwestii opodatkowania przychodów, które mają być uzyskiwane przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej na podstawie umów dzierżawy znaku towarowego zawartych ze spółkami powiązanymi. Dyrektor KIS nie podzielił stanowiska podatnika, zgodnie z którym tego rodzaju przychód powinien być potraktowany jako przychód z dzierżawy i najmu prywatnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Zdaniem organu podatkowego, jest to przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o PIT.