Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Podcasty z tagiem "akcyza". 7 wyników

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 14.12 - 21.12.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Opodatkowanie ekwiwalentu za pracę zdalną
 • Tarcza 6.0 ogłoszona w Dzienniku Ustaw
 • Kolejne odroczenie przepisów dotyczących podatku u źródła
 • Objaśnienia do estońskiego CIT w konsultacjach
 • Sejm przyjął nowelizację przepisów akcyzowych
 • Interpretacje dotyczące nowych oznaczeń w JPK
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia 02.11 - 09.11.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • 10 działań antykryzysowych dla firm
 • Początek konsultacji społecznych w sprawie faktur uproszczonych
 • Umorzona kwota subwencji z PFR podlega opodatkowaniu
 • Prace nad branżową tarczą antykryzysową
 • Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 • TSUE zbada polskie przepisy o zwolnieniu z akcyzy importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji lekarstw
 • Nowe formularze w podatku PIT
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 31.08 - 07.09.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Zapowiedź zmian w ustawach o podatkach dochodowych w celu uszczelnienia systemu podatkowego
 • Udzielanie pożyczek spółkom z grupy jako działanie wynikające z przyjętej strategii prowadzenia działalności gospodarczej nie ma charakteru transakcji pomocniczej w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT
 • Zmiany w Rozporządzeniu ws. zwolnień z akcyzy
 • Skutki podatkowe w PIT zwrotu pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych
 • Ustalanie wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nieruchomości lokalowej stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 29.06 - 06.07.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • 3 miesiące bez akcyzy od płynu do e-papierosów
 • Wydatek nierozpoznany jako koszt uzyskania przychodów również wchodzi w reżim prawny dotyczący ograniczania zatorów płatniczych
 • Nowy wzór zawiadomienia o zapłacie na należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT
 • Dotacja na wsparcie dla startupów bez VAT
 • Ostatni tydzień na zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 24.02 - 02.03.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
 • Ochrona interesów podatnika: Wadliwie podany termin w postanowieniu dotyczącym przedłużenia terminu zwrotu VAT wyklucza możliwość jego uzupełnienia
 • CIT: Wydatki na usługi consultingowe dotyczące zakupu udziałów (akcji) nie stanowią kosztów związanych z ogólną działalnością operacyjną
 • Akcyza: Akcyza na paliwa w dół
 • VAT: Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 18.11 - 25.11.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Przesłanki uznania transakcji sprzedaży udziałów w spółkach zależnych za czynności sporadyczne
 • CIT: Zakończenie współpracy z pracownikiem a koszty uzyskania przychodów
 • PIT: Moment powstania przychodu z tytułu realizacji transakcji na rynku Forex
 • Ochrona interesów podatnika: Rząd przyjął projekt dotyczący tzw. małego ZUS plus
 • Akcyza: Stawki podatku akcyzowego na paliwa silnikowe w 2020 r.
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 23.09-30.09.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Bezumowne korzystanie z lokalu bez zgody wynajmującego nie podlega VAT
 • CIT: Definicja nadwyżki kosztów finansowania dłużnego na gruncie ustawy o CIT
 • PIT: Ustawa obniżająca PIT już w Dzienniku Ustaw
 • Akcyza: Ewidencja wyrobów akcyzowych bez obowiązku stosowania pieczątek
 • Pozostałe zagadnienia: Usługa oddelegowania pracowników w celu pełnienia funkcji kierowniczych podlega limitowi usług niematerialnych