Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Podcasty z tagiem "biznes". 3 wyniki

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 08.07-15.07.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • Ochrona interesów podatnika: Wykładnia przepisów dotyczących klauzuli o unikaniu opodatkowania w kontekście przepisów Konstytucji RP
 • CIT: Umorzenie zobowiązań na podstawie ugody generuje przychód
 • PIT: Zerowy PIT dla osób do ukończenia 26. roku życia od 1 sierpnia 2019 r.
 • Podatki lokalne: Odpisy amortyzacyjne a opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych
 • Pozostałe zagadnienia: Pełnienie funkcji członka zarządu przez udziałowca spółki dominującej bez wynagrodzenia
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 01.07 - 08.07.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • CIT: Do usługi agencyjnej o charakterze pośrednictwa znajdzie zastosowanie ograniczenie z art. 15e Ustawy o CIT
 • VAT: Ważne zmiany w rozliczeniu VAT transakcji międzynarodowych
 • Ochrona interesów podatnika: Odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów dotyczących podatku u źródła
 • PIT: Skutki podatkowe w PIT częściowego zwrotu wkładu w formie pieniężnej wniesionego do spółki komandytowej
 • Pozostałe zagadnienia: Przekazanie majątku spółki po jej likwidacji nie skutkuje powstaniem przychodu
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 17.06 - 24.06.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • CIT: Koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub wyświadczeniem usługi
 • PIT: Miejsce posiadania interesów osobistych i gospodarczych w kontekście przepisów ustawy PIT oraz Modelowej Konwencji OECD
 • VAT: Możliwość dokonania korekty faktury przez przedsiębiorcę, który zlikwidował działalność gospodarczą
 • Cło i akcyza: Nowe rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy
 • Pozostałe zagadnienia: Kwestia uznania działań za działalność badawczo-rozwojową w myśl przepisów ustawy o CIT