Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Podcasty z tagiem "CIT". 10 wyników

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 27.07 - 03.08.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Sąd administracyjny może kontrolować, czy nie doszło do instrumentalnego wykorzystania przepisu o zawieszeniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego
 • Wspólnik spółki komandytowej może jednocześnie prowadzić działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej
 • Prekonsultacje w sprawie tzw. estońskiego CIT
 • Podatkowe skutki otrzymania subwencji z tarczy antykryzysowej
 • Podwyższenie płacy minimalnej w 2021 r.
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 06.07 - 13.07.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • E-ankieta Ministerstwa Finansów dotycząca estońskiego CIT-u
 • Nowe obwieszczenie Ministerstwa Finansów ws. unijnej listy rajów podatkowych
 • Uzasadnienie wyroku NSA w sprawie zasad stosowania limitu z art. 15e ustawy o CIT
 • Moment powstania przychodu spółki z tytułu udziału w zysku spółki komandytowo specjalnej prawa luksemburskiego
 • Wyrok TSUE z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie C 716/18 (AJFP Caraş-Severin i DGRFP Timişoara)
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 15.06 - 22.06.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Kolejne zmiany w podatkach w ramach Tarczy Antykryzysowej 4.0
 • Nowe zasady dotyczące pracowników oddelegowanych
 • JPK-V7: pytania i odpowiedzi
 • Sposób rozpoznawania różnic kursowych w przypadku wynagrodzenia określonego w walucie obcej
 • Pakiet zmian podatkowych podpisany przez Prezydenta
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 24.02 - 02.03.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Odliczenie w rocznym zeznaniu podatkowym wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
 • Ochrona interesów podatnika: Wadliwie podany termin w postanowieniu dotyczącym przedłużenia terminu zwrotu VAT wyklucza możliwość jego uzupełnienia
 • CIT: Wydatki na usługi consultingowe dotyczące zakupu udziałów (akcji) nie stanowią kosztów związanych z ogólną działalnością operacyjną
 • Akcyza: Akcyza na paliwa w dół
 • VAT: Zakres prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 17.02 - 24.02.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Ulga rehabilitacyjna w rocznym zeznaniu podatkowym
 • VAT: Prawo do korekty podatku naliczonego w przypadku skomercjalizowania projektu badawczego
 • CIT: Zasady obliczania limitów kwoty nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w świetle ustawy o CIT
 • Podatek akcyzowy: Zakres przedmiotowy pojęcia „koszty wykorzystanej energii elektrycznej”, o którym mowa w art. 31d ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym
 • Pozostałe zagadnienia: Zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów odnośnie do transakcji giełdowych dokonywanych poza działalnością gospodarczą
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 10.02 - 17.02.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Dochody z inwestycji kapitałowych rozliczymy w odrębnym zeznaniu
 • CIT: Bezpośredni charakter wydatku na gruncie art. 15e ustawy o CIT
 • VAT: Odstępne płacone przez podmiot odstępujący od umowy a VAT
 • Ceny transferowe: Nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych
 • Pozostałe zagadnienia: Nowe przepisy wprowadzające opłatę od słodzonych napojów od 1 lipca 2020 r.


newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 03.02 - 10.02.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Przekazanie 1 % podatku nie wpływa na wysokość naszego zobowiązania podatkowego
 • Ochrona interesów podatnika: Moc ochronna interpretacji podatkowych uzyskanych przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej w perspektywie artykułów 14k-14n Ordynacji Podatkowej
 • VAT: Pojęcie podwykonawców a usługodawców wykonujący na rzecz wynajmującego prace aranżacyjne
 • Ulgi i dotacje: Nowelizacja przepisów w zakresie IP Box
 • CIT: Wysokość limitu kosztów finansowania dłużnego
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 27.01 - 03.02.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Odliczanie kwot z tytułu darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
 • VAT: Wykorzystanie samochodu a działalność gospodarcza w świetle art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT
 • CIT: Świadczenia podobne w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT
 • Ochrona interesów podatnika: Wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zwolnione z opodatkowania
 • Pozostałe zagadnienia: Limit kosztów usług niematerialnych a świadczenia o podobnym charakterze
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 13.01 - 20.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Wydatki i prawo odliczenia VAT a uroczystości otwarcia nowej siedziby spółki i spotkanie biznesowe
 • Podatki lokalne: Przesłanki zastosowania obniżonej stawki podatkowej w perspektywie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • CIT: Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT
 • PIT: Skutki podatkowe w PIT finansowania transportu oddelegowanym pracownikom
 • PCC: Ustalenie wartości podstawy opodatkowania PCC przy sprzedaży zbioru rzeczy ruchomych, będących przedmiotem jednej umowy sprzedaży
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 07.01 - 13.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Podstawa opodatkowania VAT a rekompensaty za świadczone przez spółkę na rzecz miasta usługi transportu publicznego
 • PCC: Sprzedaż gruntów rolnych a PCC
 • PIT: Sposób ustalenia centrum interesów życiowych
 • CIT: Kary umowne a koszty uzyskania przychodów
 • Pozostałe zagadnienia: Koszty związane z realizacją umowy faktoringu podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c ust. 12 ustawy CIT
Logo KPMG Logo Spotify Logo iTunes