Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Podcasty z tagiem "darowizny". 4 wyniki

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 05.10 - 12.10.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Podatnicy którym przedłużono termin spłaty nie odliczą całego VAT 
 • Odroczenie powrotu do stawek VAT w wysokości 22% i 7%
 • Zwiększenie zakresu zwolnienia z podatku od spadków i darowizn
 • Uznanie finansowania na rzecz spółek zależnych za transakcję o charakterze pomocniczym
 • Przesłanki zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT w stosunku do kar umownych i odszkodowań
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 28.09 - 05.10.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Subwencja z PFR nie jest przychodem podatkowym 
 • Zwolnienia z podatku od spadków i darowizn dla nowej grupy osób 
 • Senat za powrotem do 22% i 7% stawek VAT 
 • Zwolnienie z VAT usług pośrednictwa przy zawieraniu umów w zakresie realizacji PPK
 • Kwalifikacja prawnopodatkowa zysku wypłaconego na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki luksemburskiej
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 21.09 - 28.09.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Odliczenie darowizn przekazanych w celu przeciwdziałania COVID-19 możliwe do 30 września br.
 • Tarcza 5.0 dla branży turystycznej
 • Zwrot wydatków poniesionych na pokrycie kosztów objęcia akcji a VAT
 • Dodatnia wartość firmy nie podlega PCC
 • Wydatki reprezentacyjne spółki a przychód pracowników
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 31.08 - 07.09.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Zapowiedź zmian w ustawach o podatkach dochodowych w celu uszczelnienia systemu podatkowego
 • Udzielanie pożyczek spółkom z grupy jako działanie wynikające z przyjętej strategii prowadzenia działalności gospodarczej nie ma charakteru transakcji pomocniczej w rozumieniu art. 90 ust. 6 ustawy VAT
 • Zmiany w Rozporządzeniu ws. zwolnień z akcyzy
 • Skutki podatkowe w PIT zwrotu pracownikowi poniesionych kosztów tytułem wykorzystywania prywatnego samochodu do celów służbowych
 • Ustalanie wysokości podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn nieruchomości lokalowej stanowiącej przedmiot zapisu windykacyjnego