Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Podcasty z tagiem "JPK". 5 wyników

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 14.12 - 21.12.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Opodatkowanie ekwiwalentu za pracę zdalną
 • Tarcza 6.0 ogłoszona w Dzienniku Ustaw
 • Kolejne odroczenie przepisów dotyczących podatku u źródła
 • Objaśnienia do estońskiego CIT w konsultacjach
 • Sejm przyjął nowelizację przepisów akcyzowych
 • Interpretacje dotyczące nowych oznaczeń w JPK
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 07.09 - 14.09.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Nowa ulga na robotyzację
 • Przesłanki istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
 • „Wartość firmy” powstała w drodze konwersji a odpisy amortyzacyjne
 • Narzędzia do nowego JPK_V7
 • Kwalifikacja źródła przychodu przy sprzedaży kilku nieruchomości
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 03.08 - 10.08.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Brak prawa do stawki 0% VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych z niezarejestrowanym nabywcą
 • Ministerstwo Finansów o karach za błędy w nowym JPK
 • Wygrana w konkursie dla prowadzących działalność gospodarczą to dochód z działalności
 • Umowa ubezpieczenia jest świadczeniem podobnym do umów gwarancji
 • Usługi wsparcia menedżerskiego od spółki indyjskiej nie podlegają podatkowi u źródła
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 25.05 - 01.06.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Podmiotem zobowiązanym do pobrania WHT jest faktyczny dysponent wypłacanych środków
 • Świadczenie postojowe nie jest uwzględniane w ewidencji podatkowej
 • Termin na wdrożenie JPK_VAT zostanie przedłużony do 1 października 2020 r.
 • IFT-2R co do zasady należy złożyć do końca maja
 • Podatkowe znaczenie obniżki stóp procentowych
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 11.05 - 18.05.2020

Autor:

 • Więcej czasu na wymianę kas fiskalnych
 • Termin na złożenie informacji IFT-1 nie został przedłużony
 • Możliwe odroczenie JPK_V7 i nowej matrycy
 • Odwieszenie terminów procesowych
 • Możliwe wydłużenie ważności certyfikatów rezydencji