Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Podcasty z tagiem "ochrona interesów podatnika". 6 wyników

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 02.12 - 09.12.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • CIT: Brak możliwości zaliczenia opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodów kredytobiorcy
 • VAT: Usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego w świetle art. 19a ust. 3 ustawy VAT
 • CIT: Usługi wsparcia a limit kosztów usług niematerialnych
 • Ochrona interesów podatnika: Nowy mechanizm poboru podatku u źródła zawieszony do 30 czerwca 2020 r.
 • PIT: Zasady opodatkowania PIT nagród sportowych uzyskiwanych w konkursach organizowanych zagranicą
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 18.11 - 25.11.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Przesłanki uznania transakcji sprzedaży udziałów w spółkach zależnych za czynności sporadyczne
 • CIT: Zakończenie współpracy z pracownikiem a koszty uzyskania przychodów
 • PIT: Moment powstania przychodu z tytułu realizacji transakcji na rynku Forex
 • Ochrona interesów podatnika: Rząd przyjął projekt dotyczący tzw. małego ZUS plus
 • Akcyza: Stawki podatku akcyzowego na paliwa silnikowe w 2020 r.
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 12.11 - 18.11.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: W przypadku cesji nie trzeba korygować faktury zaliczkowej
 • CIT: Usługi zarządzania projektami inwestycyjnymi poza limitem zaliczenia do kosztów podatkowych
 • Ochrona interesów podatnika: Projekt ustawy ws. limitu 30-krotności składek ZUS w Sejmie
 • PIT: Zakres znaczeniowy pojęcia „nieodpłatne świadczenie”
 • Pozostałe zagadnienia: Charakter wydatków ponoszonych na działalność CSR
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 04.11 - 12.11.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • CIT: Usługi hostingu nie podlegają podatkowi u źródła
 • VAT: Odstępne w kwocie podwójnego zadatku podlega VAT
 • PIT: Dzierżawa praw majątkowych do logotypów a PIT
 • Ulgi i dotacje: Koszty pracownicze a działalność badawczo-rozwojowa
 • Ochrona interesów podatnika: Nowe limity wpłat w IKE i IKZE na 2020 r.
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 28.10 - 04.11.2019

Autor:

 • CIT: Rekompensata zapłaty odsetek ustawowych nie stanowi KUP
 • PIT: Skutki podatkowe w PIT przeniesienia przez jednego z udziałowców własności udziałów w spółce na pożyczkodawcę w formie datio in solutum
 • VAT: Przepisy art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. b i ust. 10i ustawy VAT są sprzeczne z zasadami ustawodawstwa unijnego
 • Ochrona interesów podatnika: MF uruchomiło generator numerów mikrorachunku podatkowego
 • Pozostałe zagadnienia: Nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 14.10 - 21.10.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • CIT: Niezapłacone lub nieskapitalizowane odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodów przy sprzedaży wierzytelności
 • Ochrona interesów podatnika: Mechanizm podzielonej płatności a system „nettingu wielostronnego”
 • Cło i akcyza: Projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym
 • PIT: Zapewnienie zleceniobiorcom przez zleceniodawcę nieodpłatnego zakwaterowania lub transportu stanowi dla nich przychód na gruncie ustawy PIT
 • Pozostałe zagadnienia: Zaliczenie wynagrodzeń i premii wypłacanych pracownikom wykonujących montaż składników majątku do kosztów podatkowych