Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Podcasty z tagiem "PCC". 6 wyników

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 21.09 - 28.09.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Odliczenie darowizn przekazanych w celu przeciwdziałania COVID-19 możliwe do 30 września br.
 • Tarcza 5.0 dla branży turystycznej
 • Zwrot wydatków poniesionych na pokrycie kosztów objęcia akcji a VAT
 • Dodatnia wartość firmy nie podlega PCC
 • Wydatki reprezentacyjne spółki a przychód pracowników
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 10.08 - 17.08.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • Polski Fundusz Rozwoju skontroluje beneficjentów Finansowej Tarczy Antykryzysowej
 • Nabycie nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym a obowiązek podatkowy w PCC
 • NSA o kosztach kwalifikowanych przy uldze na działalność badawczo-rozwojową
 • Wartość nieodpłatnych świadczeń pokrywanych przez spółkę pracownikom
 • Kryteria rozróżniania przychodów z najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej od przychodów z tzw. najmu prywatnego
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 13.01 - 20.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Wydatki i prawo odliczenia VAT a uroczystości otwarcia nowej siedziby spółki i spotkanie biznesowe
 • Podatki lokalne: Przesłanki zastosowania obniżonej stawki podatkowej w perspektywie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • CIT: Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT
 • PIT: Skutki podatkowe w PIT finansowania transportu oddelegowanym pracownikom
 • PCC: Ustalenie wartości podstawy opodatkowania PCC przy sprzedaży zbioru rzeczy ruchomych, będących przedmiotem jednej umowy sprzedaży
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 07.01 - 13.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Podstawa opodatkowania VAT a rekompensaty za świadczone przez spółkę na rzecz miasta usługi transportu publicznego
 • PCC: Sprzedaż gruntów rolnych a PCC
 • PIT: Sposób ustalenia centrum interesów życiowych
 • CIT: Kary umowne a koszty uzyskania przychodów
 • Pozostałe zagadnienia: Koszty związane z realizacją umowy faktoringu podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c ust. 12 ustawy CIT
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 16.12 - 30.12.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Zeznania wypełniane przez fiskusa wciąż będą dostępne tylko dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej
 • VAT: Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej a VAT
 • PCC: Obrót kryptowalutami zwolniony z PCC przez kolejne pół roku
 • Ochrona interesów podatnika: Podatnik jest zwolniony z ponoszenia odpowiedzialności za niepobraną zaliczkę w każdej sytuacji niepobrania jej przez płatnika
 • CIT: Nowe zwolnienie podatkowe dla wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 24.06 - 01.07.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • CIT: Połączenie spółek przez przejęcie a 2-letni okres posiadania udziałów
 • VAT: Udostępnienie w ramach konsorcjum pracowników za zwrotem kosztów ich wynagrodzenia podlega VAT
 • PCC: Sprzedaż przedsiębiorstwa a podatek od czynności cywilnoprawnych
 • PIT: Podatek od wartości dodanej należny w innych krajach UE a PIT
 • Pozostałe zagadnienia: Podatek u źródła (WHT) – Projekt Objaśnień Ministra Finansów