Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Podcasty z tagiem "podatki". 10 wyników

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 10.02 - 17.02.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Dochody z inwestycji kapitałowych rozliczymy w odrębnym zeznaniu
 • CIT: Bezpośredni charakter wydatku na gruncie art. 15e ustawy o CIT
 • VAT: Odstępne płacone przez podmiot odstępujący od umowy a VAT
 • Ceny transferowe: Nowe przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych
 • Pozostałe zagadnienia: Nowe przepisy wprowadzające opłatę od słodzonych napojów od 1 lipca 2020 r.


newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 03.02 - 10.02.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Przekazanie 1 % podatku nie wpływa na wysokość naszego zobowiązania podatkowego
 • Ochrona interesów podatnika: Moc ochronna interpretacji podatkowych uzyskanych przed utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej w perspektywie artykułów 14k-14n Ordynacji Podatkowej
 • VAT: Pojęcie podwykonawców a usługodawców wykonujący na rzecz wynajmującego prace aranżacyjne
 • Ulgi i dotacje: Nowelizacja przepisów w zakresie IP Box
 • CIT: Wysokość limitu kosztów finansowania dłużnego
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 27.01 - 03.02.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Odliczanie kwot z tytułu darowizn w rocznym zeznaniu podatkowym PIT
 • VAT: Wykorzystanie samochodu a działalność gospodarcza w świetle art. 86a ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT
 • CIT: Świadczenia podobne w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT
 • Ochrona interesów podatnika: Wsparcie z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zwolnione z opodatkowania
 • Pozostałe zagadnienia: Limit kosztów usług niematerialnych a świadczenia o podobnym charakterze
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 20.01 - 27.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Fiskus poprawia przepisy o białej liście
 • CIT: WHT w przypadku wynagrodzenia za korzystanie ze znaku towarowego ujętego w cenie nabywanych przez spółkę towarów
 • PIT: Przesłanki zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z rozwiązaniem umowy najmu przed terminem
 • Ochrona interesów podatnika: Projekt rozporządzenia MF w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
 • Pozostałe zagadnienia: Pierwszy wyrok NSA dotyczący rozumienia kosztów bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 13.01 - 20.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Wydatki i prawo odliczenia VAT a uroczystości otwarcia nowej siedziby spółki i spotkanie biznesowe
 • Podatki lokalne: Przesłanki zastosowania obniżonej stawki podatkowej w perspektywie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • CIT: Nowe zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT
 • PIT: Skutki podatkowe w PIT finansowania transportu oddelegowanym pracownikom
 • PCC: Ustalenie wartości podstawy opodatkowania PCC przy sprzedaży zbioru rzeczy ruchomych, będących przedmiotem jednej umowy sprzedaży
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 07.01 - 13.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Podstawa opodatkowania VAT a rekompensaty za świadczone przez spółkę na rzecz miasta usługi transportu publicznego
 • PCC: Sprzedaż gruntów rolnych a PCC
 • PIT: Sposób ustalenia centrum interesów życiowych
 • CIT: Kary umowne a koszty uzyskania przychodów
 • Pozostałe zagadnienia: Koszty związane z realizacją umowy faktoringu podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 15c ust. 12 ustawy CIT
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 30.12.2019 - 07.01.2020

Autor: KPMG w Polsce

 • CIT: Brak obowiązku pobrania podatku u źródła w przypadku niezidentyfikowanych inwestorów
 • VAT: Rabat pośredni a wybrane skutki podatkowe nieprawidłowego dokumentowania bonusu
 • Ochrona interesów podatnika: Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podatników VAT
 • PIT: Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Pozostałe zagadnienia: Usługi obsługi (obróbki) wartości pieniężnych są opodatkowane podstawową stawką VAT
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 16.12 - 30.12.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • PIT: Zeznania wypełniane przez fiskusa wciąż będą dostępne tylko dla podatników nieprowadzących działalności gospodarczej
 • VAT: Zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej a VAT
 • PCC: Obrót kryptowalutami zwolniony z PCC przez kolejne pół roku
 • Ochrona interesów podatnika: Podatnik jest zwolniony z ponoszenia odpowiedzialności za niepobraną zaliczkę w każdej sytuacji niepobrania jej przez płatnika
 • CIT: Nowe zwolnienie podatkowe dla wsparcia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 09.12 - 16.12.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Zakres przedmiotowy pojęcia ZCP w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112
 • CIT: Odszkodowanie za utracone korzyści może być kosztem uzyskania przychodów CIT
 • PIT: Nowe wzory formularzy PIT
 • Cło i akcyza: Zmiany ws. akcyzy i samochodów osobowych opóźnione
 • Pozostałe zagadnienia: Usługa pośrednictwa w sprzedaży udziałów zwolniona z VAT nawet gdy zawiera element doradztwa
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 02.12 - 09.12.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • CIT: Brak możliwości zaliczenia opłaty ostrożnościowej do kosztów uzyskania przychodów kredytobiorcy
 • VAT: Usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego w świetle art. 19a ust. 3 ustawy VAT
 • CIT: Usługi wsparcia a limit kosztów usług niematerialnych
 • Ochrona interesów podatnika: Nowy mechanizm poboru podatku u źródła zawieszony do 30 czerwca 2020 r.
 • PIT: Zasady opodatkowania PIT nagród sportowych uzyskiwanych w konkursach organizowanych zagranicą