Logo KPMG Logo Podcasty

Podcasty KPMG

Podatki

Podatki

Podatki | Eksperci KPMG w Polsce świadczą usługi z doradztwa podatkowego, biorąc pod uwagę bieżące wydarzenia i dotychczasową praktykę.
Doradztwo podatkowe KPMG w Polsce.

Zobacz wszystkie z kategorii

Podcasty z tagiem "zmiany przepisów". 9 wyników

newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 09.12 - 16.12.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Zakres przedmiotowy pojęcia ZCP w rozumieniu art. 19 Dyrektywy 112
 • CIT: Odszkodowanie za utracone korzyści może być kosztem uzyskania przychodów CIT
 • PIT: Nowe wzory formularzy PIT
 • Cło i akcyza: Zmiany ws. akcyzy i samochodów osobowych opóźnione
 • Pozostałe zagadnienia: Usługa pośrednictwa w sprzedaży udziałów zwolniona z VAT nawet gdy zawiera element doradztwa
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 16.09 - 23.09.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • CIT: Limit usług niematerialnych a usługa najmu szyldów
 • PIT: Moment rozpoznania przychodu ze sprzedaży udziałów na gruncie ustawy o PIT
 • VAT: Odliczenie VAT od samochodów służbowych
 • CIT: Nabycie udziałów a wydatek na cele statutowe podatnika
 • Pozostałe zagadnienia: Pojęcie kosztów nabytej energii elektrycznej na potrzeby obliczenia progu energochłonności
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 09.09-16.09.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Zadania własne gminy w ramach edukacji a opodatkowanie VAT
 • CIT: Koszt usług refakturowanych w kontekście limitu usług niematerialnych z art. 15e ustawy o CIT
 • Podatek od nieruchomości: Warunki stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości z art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
 • PIT: 50% koszty uzyskania przychodów
 • Pozostałe zagadnienia: Pojęcie usług ciągłych w ustawie o VAT
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 15.07-22.07.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • Ochrona interesów podatnika: Ustawa dotycząca zatorów wprowadza też zmiany w podatkach
 • CIT: Usługi zarządzania kategoriami zakupowymi a art. 15e ustawy CIT
 • PIT: Zmiana stawek podatku PIT
 • VAT: Kradzież towarów nie pozbawia prawa do odliczenia
 • Pozostałe zagadnienia: Koszt usług niematerialnych poniesionych w ramach działalności strefowej
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 08.07-15.07.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • Ochrona interesów podatnika: Wykładnia przepisów dotyczących klauzuli o unikaniu opodatkowania w kontekście przepisów Konstytucji RP
 • CIT: Umorzenie zobowiązań na podstawie ugody generuje przychód
 • PIT: Zerowy PIT dla osób do ukończenia 26. roku życia od 1 sierpnia 2019 r.
 • Podatki lokalne: Odpisy amortyzacyjne a opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych
 • Pozostałe zagadnienia: Pełnienie funkcji członka zarządu przez udziałowca spółki dominującej bez wynagrodzenia
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 01.07 - 08.07.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • CIT: Do usługi agencyjnej o charakterze pośrednictwa znajdzie zastosowanie ograniczenie z art. 15e Ustawy o CIT
 • VAT: Ważne zmiany w rozliczeniu VAT transakcji międzynarodowych
 • Ochrona interesów podatnika: Odroczenie wejścia w życie niektórych przepisów dotyczących podatku u źródła
 • PIT: Skutki podatkowe w PIT częściowego zwrotu wkładu w formie pieniężnej wniesionego do spółki komandytowej
 • Pozostałe zagadnienia: Przekazanie majątku spółki po jej likwidacji nie skutkuje powstaniem przychodu
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 17.06 - 24.06.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • CIT: Koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru lub wyświadczeniem usługi
 • PIT: Miejsce posiadania interesów osobistych i gospodarczych w kontekście przepisów ustawy PIT oraz Modelowej Konwencji OECD
 • VAT: Możliwość dokonania korekty faktury przez przedsiębiorcę, który zlikwidował działalność gospodarczą
 • Cło i akcyza: Nowe rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy
 • Pozostałe zagadnienia: Kwestia uznania działań za działalność badawczo-rozwojową w myśl przepisów ustawy o CIT
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 03.06 - 10.06.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • CIT: Amortyzacja prawa ze zgłoszenia znaku towarowego
 • VAT: Sposób dokumentacji świadczenia kompleksowego na fakturze
 • PIT: Wydatki ponoszone na rzecz zleceniobiorców a PIT
 • Ochrona interesów podatnika: Sukcesja podatkowa przy podziale przez wydzielenie
 • Podatki lokalne: Podstawa opodatkowania budowli będącej własnością wspólników spółki osobowej
newest

Podcast: Podatkowe podsumowanie tygodnia | 27.05 - 03.06.2019

Autor: KPMG w Polsce

 • VAT: Czynności administracyjno-techniczne to też czynności zarządcze
 • CIT: Koszty usług zarządzania projektami nieruchomościowymi to koszty bezpośrednio związane z wytworzeniem towaru
 • PIT: Wydatki ponoszone na rzecz zleceniobiorców a PIT
 • Ochrona interesów podatnika: Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych
 • Pozostałe zagadnienia: Prawo użytkowania wieczystego gruntu na gruncie ustawy o CIT